Enerji ve Madencilik Hukuku

Faaliyet Alanları

Erdem&Partners, enerji ve maden sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere bu alanlarda gerekli ruhsat ve izinlerin alınması da dahil olmak üzere, enerji ve madencilik mevzuatları kapsamında düzenlenen tüm süreçlerde hukuki destek sağlamakta; bu alanlarda yaşanan gelişmeler hakkında güncelleme, petrol taşımacılığı başta olmak üzere çeşitli enerji projelerinin finansmanı hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Enerji yatırım süreçlerinde, EPDK ve çeşitli kamu kurumlarına yapılacak lisans ve izin başvurularına ilişkin süreçlerin takip edilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümü noktasında hukuki destek sağlanmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen kararlar ile idareler tarafından tesis edilen idari işlemler aleyhine açılan davaların takibi, ilgili mevzuat yanında söz konusu sektör hakkında detaylı inceleme (Due Dilligence) raporu hazırlanması, imtiyaz sözleşmeleri, sondaj, üretim ve rehabilitasyon sözleşmeleri, üretim paylaşım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri hazırlanması, Proje geliştirme, proje danışmanlık hizmetleri ve ilgili hukuki dokümanların hazırlanması, Yüklenici, taşeron ve tedarikçi arasındaki müzakerelerde danışmanlık ve ilgili sözleşme taslaklarının hazırlanması, regülasyon ve uyum süreçlerinin takibi gibi farklı konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.