Fikri Mülkiyet Hukuku

Faaliyet Alanları

Küreselleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku, Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir.

Erdem&Partners, Fikri ve Sınai Hakları konusunda ulusal pazarları olduğu kadar uluslararası pazarları ve hukuki süreçleri takip etmekte, özellikle yabancı markaların Türkiye’de tescili ve korunması ile Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması konularında müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Fikri Mülkiyet Hukuku alanda verilen hizmetler, marka ve marka haklarına ilişkin her türlü işlem, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri, lisans sözleşmeleri görüşmelerinde danışmanlık ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması gibi farklı konuları kapsamaktadır.