Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Faaliyet Alanları

Erdem&Partners, gayrimenkul ve inşaat hukuku danışmanlığı kapsamında yatırımcıları, gayrimenkul maliklerini, inşaat firmalarını temsil ederek anlaşma şartlarına uygun sözleşmelerin hazırlanması ve davaların yürütülmesinde yasal destek vermektedir.

Erdem&Partners, birden fazla katman ve aşama içeren, alışveriş merkezi, ofis alanı, perakende ticari alanları, konut, otel ya da karma kullanım (mixed use) içeren küçük, orta ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme (due diligence), planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri ve benzeri pek çok konuda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Ayrıca ofisimiz tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, şerh edilen şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri gibi konularda da hizmet vermektedir.

Erdem&Partners gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü̈ taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü̈ için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır.