İcra ve İflas Hukuku

Faaliyet Alanları

Erdem&Partners, alacaklı vekili olarak müvekkillerinin yurt içi ve yurt dışındaki her türlü alacağının takip edildiği, kazanılan davaların ilamlarının icrasından, kambiyo takiplerine, cari hesap alacaklarından, tahliye ve kira takiplerine, ipotek ve rehin takiplerinden, iflas yolu ile takibe kadar takip hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

Erdem&Partners, borçlu vekili olarak da, müvekkillerine yönelik takipler hususunda verdiği danışmanlık hizmeti ile birlikte borç tasfiye sürecinin takibi, yapılandırılması ve sonuçlandırılması, konkordato taleplerinin geniş ve teknik bir kadro ile takibi ve davalarının yürütülmesi, sulh süreçlerinin etkin bir şekilde tamamlanması konularında hizmet vermektedir.

Açılan takiplerde gerçek ve tüzel kişi borçluların menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları kapsamlı bir şekilde araştırılmakta ve hacizler süratle icra edilmektedir. Alacağın tahsili ve İcra-İflas Hukuku alanında her türlü danışmanlık hizmetini de veren Erdem&Partners, müvekkillerine, alacağa dayanak olan sözleşmelerin hazırlanmasında, kambiyo, rehin ve ipotek evraklarının tanziminde değişen yasalar çerçevesinde uygulanacak hükümlerin eş zamanlı olarak tatbikinde uygulamalı olarak müvekkillerine hizmet vermektedir.