Kişisel Verilerin Korunması

Faaliyet Alanları

Erdem&Partners, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketlerin ve Kurumların kanuna uyumlu hale getirilmesi ve ilgili kanuna ilişkin farkındalık çalışmaları şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması hususunda verdiğimiz hizmetlerimiz Kanun’un şirketlere getirdiği yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmeti verilmesi, Şirket veri akış süreçlerine ilişkin durum tespiti ve veri envanterlerinin oluşturulması, Kişisel veri sahiplerinden alınması gereken açık rıza metinlerinin ve aydınlatma prosedürlerinin hazırlanması, Kanun uyarınca kişisel verilerin aktarımı ve işlenmesi hususlarında prosedürlerin düzenlenmesi ile sözleşmelerin hazırlanması ve revizyonlarının yapılması, Veri sorumlusu siciline kayıt prosedürlerinin takibinin yapılması gibi farklı konuları kapsamaktadır.