Miras Hukuku

Faaliyet Alanları

Miras hukuku alanında Erdem&Partners vasiyetname ve miras sözleşmeleri hazırlanması konularında en kapsamlı hizmeti vermektedir. Aynı zamanda büromuz, miras paylaşımı, muvazaalı devirler ve saklı payı ihlal eden tasarrufların iptali konularında da müvekkillerine en kapsamlı hukuki desteği sunmaktadır.