Ticaret ve Şirketler Hukuku

Faaliyet Alanları

Erdem&Partners yerli ve yabancı müvekkillerimize Şirketler Hukuku kapsamında Şirket kuruluşundan tasfiyeye kadar çeşitli aşamalarda danışmanlık ve vekillik hizmetleri sağlanmaktadır. Şirket kuruluş işlemlerinin takibi, ana sözleşmelerin hazırlanması, birleşme ve ayrılma müzakerelerinin yürütülmesi konusunda geniş bir deneyime sahip büromuzca, aynı zamanda genel kurul hazırlıkları, yönetim kurulu karar taslakları, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Şirketler Hukukundaki Hizmetlerimiz kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve dis- tribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, iflas erteleme ve tasfiye gibi farklı konuları kapsamaktadır.

Müvekkilimiz Şirketleri güncel değişiklikler konusunda bilgilendirmek ve yeni mevzuata uyum, şirket faaliyet alanı konusundaki salt mevzuat kararlarıyla sınırlı kalmamak üzere güncel yargı kararları konusunda da bilgilendirme ve uyuma dayalı danışmanlık faaliyetlerimiz, şirketlerin kendi özgül koşullarına göre şekillendirilmektedir.